skanBIL på Norsk skanBIL på Dansk skanBIL på Svenska

SKANBIL - ALMÄNNA VILLKOR

INKLUDERAT:

Olycksfallsförsäkring / Kollision försäkring utan självrisk (CDW)

Personskadeförsäkring (PAI)

Stöldförsäkring (TP) - täcker endast bilen, ej personliga tillhörigheter i bilen

24 timmars akut vägassistans

Gratis läkarevård vid tillfälle av olycka

Leverans i Malaga flygplats

Fria Kilometer

Skatter och avgifter

INKLUDERAT VID TILLFÄLLE AV OLYCKA

Obegränsad täckning av personskador på föraren och bilen passagerare, samt skador och personskador på tredje part.

Alla skador på bilen vid tillfälle av egen olycka, samt olycka där en tredje part är inblandad och identifierad.

INKLUDERAT VID TILLFÄLLE AV SKADOR

Skador som förortsakats av föraren själv eller tredje part på: karossen, inklusive repor / bucklor (som orsakats vid t.e.x: parkering), fönster, speglar, däck, fälgar, fram-och baklyktor, stenskott, samt bogseringskostnader vid kollision / olycka.

EJ INKLUDERAT

Eventuella skador förorsakat genom vårdslöst bruk av bilen inklusive: chassi (vid körning på grusvägar / bergsvägar (på Spanska "carril")), vårdslöst bruk av koppling, speglar, däck / fälgar ( vid vårdslös parkering som t.e.x påkörning av kantsten) antenn, ovanlig nedsmutsning av invändig bilklädsel, billås, bilnycklar, påfyllning av felaktig bensin samt relaterande omkostnader.

Fortkörningsböter, parkeringsböter och relaterade kostnader, inklusive bogseringskostnader samt all form av vårdslöst bruk av bilen.

NÖDVÄNDIGA OCH RÄTTSLIGA DOKUMENT

Hyraren skall vid leverans av bilen framvisa följande dokument: giltigt körkort, giltigt pass och ett kreditkort i HYRARENS EGET NAMN.

BETALNING VID ANKOMSTEN

Betalning görs med kreditkort direkt till personalen vid leverans av bilen.

Betalkortet MÅSTE vara i hyrarens eget namn.

Betalning kan dock inte göras av andra än hyraren själv.

Vi accepterar VISA och MasterCard.

HYRESKONTRAKT KLART FÖR UNDERSKRIFT VID ANKOMSTEN

Förutsatt att alla lagstadgade uppgifter blivit inlämnade i förväg vid bokning av bil, kommer kontraktet vara ifyllt och klart för underskrift när Ni landar.

Detta bidrar till en SNABB LEVERANS, och sparar både Er och oss tid.

LEVERANS AV BILEN

Personalen väntar på Er med skylt INNE i ankomsthallen på Malaga flygplats, och följer med Er ut till bilen, som står klar för leverans.

Viktig information om mötesplats och leverans av bil kommer att skickas till Er via epost tillsammans med Er bokningsbekräftelse.

Sen leverans - Natt leverans (21:00 till 08:00)

Vi levererar ALLA BILAR PERSONLIGT, också utanför kontorstid, helt efter våra normala leverans procedurer.

Ett fast tillägg på 20 €, som går till personalens övertidslön, tillkommer för sen leverans.

Sen leverans måste väljas på bokningsformuläret när Ni fyller i detta.

ÅTERLÄMNING AV BILEN

Bilen återlämnas lätt och bekvämt vid parkeringen nära T-2 avgångshallen.

Hyrbil och bil nycklarna måste återlämnas enligt det avtal som blivit angivet vid ankomsten. I avtalet finner Ni detaljerad information om återlämning av bilen.

Återlämning utanför kontorstid (21:00 till 08:00)

Tillägg för återlämning av bil mellan 21:00 till 08:00: 12 €

Bensin och bränsle - kundvänliga villkor

Vi tar inte betalt för bränsle vid leverans av bilen.

Bilen levereras med en 1/2 tank bränsle och måste återlämnas med samma mängd, om inte annan information angivits vid leverans av bil. Om så är fallet, anges detta i kontraktet.

Våra rimliga hyrespriser tillåter oss tyvärr inte betala för våra kunders bruk av bränsle. Skulle bilen återlämnas med mindre bränsle i tanken än vid leverans, kommer hyraren att debiteras en administrationsavgift på 25 € per påbörjad 1/4 tank.

För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi alla kunder att tanka på BP macken vid Malaga flygplats (den enda bensinstationen vid flygplatsen).

ÅLDERSGRÄNSAR

Minsta ålder är 23 år, med 2 års erfarenhet som förare och högsta åldern är 70 år.

För förare mellan 21-23 år, och förare över 70 år, är hyresvillkoren det samma, men med en självrisk på 250-400€, beroende på bilgrupp.

BARNSTOLAR OCH SITTSTOLAR (boosters) GRATIS

Vi erbjuder bilbarnstolar och sittstolar gratis (något som de flesta företag tar ca 3-4 €/dag i extra tillägg ).

Vi erbjuder barnstolar och sittstolar så länge tillgång finnes.

OBSERVERA: barnstolen måste installeras av hyraren själv.

EXTRA FÖRARE GRATIS

Till alla familjers och gruppers bekvämlighet inkluderar vi extra förare gratis - observera att detta normalt sett kostar 3-4€ per hyresdag extra, hos andra biluthyrningsfirmor i Malaga.

Vi har plats till max fyra extra förare/kontrakt.

GPS

Vi erbjuder Engelsk GPS standard för 5 € / dag - högst 35 € per hyresperiod.

Förlängning av hyreskontraktet

Begäran om förlängning av hyresavtalet skall göras minst 48 timmar innan kontraktets utlopp.

BILARNAS STORLEK OCH KAPACITET – Grupp indelning

Bilarna är indelade i grupper beroende på storlek och typ av bil.

Vi GARANTERAR att leverera den Grupp som är reserverad, eller en större bil.

Men vi kan INTE GARANTERA  en viss modell eller bilmärke, inklusive motorstorlek och HK o.s.v.

90% av bilarna har diselmotor – men vi garanterar dock INTE  att leverera en dieseldriven bil.

Bilderna och beskrivningar hyrbilarna på vår webbplats är endast för information.

BILARNAS KAPACITET OCH BAGAGEUTRYMME

Under varje bil grupp (C, D, E..) Nämns som vägledning ett brett utbud av fordon, alla med ungefär samma storlek enligt gruppen.

Det är dock hyrarens eget ansvar att själv försäkra sig om att t.e.x. bagaget får plats i den hyrda bilen.

Vi står gärna till tjänst med rådgivning om detta, men det är absolut omöjligt för oss att veta hur stora eller små våra kunders resväskor/bagage är.

Ett gott tips - hellre två sportväskor än en stor resväska .. ;-)

Väskor ger mycket mer flexibilitet, och vid brist på utrymme, är det lättare att packa bilens bagageutrymme .

Grace Period - 3 timmars gratis "godvilja"

Vi har förståelse för att hemreseflyget kan avgå senare på dagen än ankomstflyget.

SKANBIL erbjuder därför som en del av våra kundvänliga villkor,  "grace period" eller "godviljeperiod" , d.v.s. tre timmar utan extra kostnad för hyraren, ifall hemreseflyget skulle avgå senare på dygnet än ankomstflyget.

Detta innebär att om bilen levereras t.e.x  klockan 12:00, kan bilen återlämnas utan extra tillägg  kl 15:00 på dagen då hyreskotraktet utlöper. Vi bjuder som sagt på tre timmars  "godvilja" .. Efter denna tidpunkt kommer en extra dagshyra automatiskt att debiteras.

Bokningar - tack för bokning - Bekräftelser

Efter sändning av bokningsformuläret vill Ni se ett ”tack för Er bokning” besked...dette betyder att bokningen är insänd.

En bokningsbekräftelse vill normalt skickas till Er e-postadress inom 1 arbetsdag.

Er bokning är först giltig efter mottagandet av bokningsbekräftelsen med BOKNINGS REFERENS NUMMER.

Sista minuten-bokningar

Bokningar inom 48 timmar kan inte göras via hemsidan. Ring om Ni är sent ute.

ANKOMSTFLYGNUMMER

Bokningar utan ANKOMTSFLYGNUMMER kommer inte bli bekräftat.

Bokningar kan göras utan att uppge detta när formuläret insändes - men det är dock kundens ansvar att snarast sända in ANKOMSTFLYGNUMMER.

Hyrarens skyldigheter i händelse av skada

Vid händelse av skada skall hyraren omedelbart underrätta biluthyrningsfirman om alla missöden, skador och olyckor.  En kort beskrivning om händelseförloppet, plats, tidpunkt skall sändas/levereras till vår personal.

Hyraren skall vid krock / olycka vidta alla nödvändiga åtgärder för att inte lämna fordonet i en position som kan orsaka ytterligare skador / stöld.

Hyrarens skyldigheter vid händelse av en olycka

Kontakta  polisen omedelbart eller besök närmaste polis (Policia Local eller Guardia Civil) för ytterligare redogörelse.

Därefter informera omgående vår personal om plats och händelse senast inom 24 timmar.

"Declaración amistosa Europea" kan användas till detta, och ifylls med kopior till båda parter - detta exemplar skall sändas till vår personal så snart som möjligt efter olyckan.

Eftersom de flesta fordon hyrs ut igen kort tid efter deras återlämning, accepterar vi inte undanhållning av information om eventuella skador och händelser vid återlämnandet.

Vårdslös användning av bil

Vårdslös användningen av bilen täcks inte av försäkringen. Det är enligt spansk lag hyrarens skyldighet att uppge korrekt och exakt information om eventuella skador, olyckor och / eller andra händelser under  hyresperiodens förlopp, och att informera ägaren till  bilen om detta skriftligt.  Det är också hyrarens skyldighet att respektera instrumentpanelen varning signaler. Att ignorera dessa kommer att betraktas som oansvarligt, och eventuella kostnader i samband med vårdslös användning av bilen kommer att debiteras.

Vårdslös användning av fordonet täcks inte - alla kostnader som direkt och indirekt skall betalas av hyraren. Detta gäller särskilt vid körning under påverkan av alkohol eller droger, om Ni kör bilen efter kontraktets utgångsdatum, vårdslös körning, vårdslös parkering, eller att köra bilen utan att vara skriven på kontraktet.

 

Välkommen till SKANBIL.com .. :)